Wzór listu motywacyjnego dla Kontrolera Jakości

Wzór listu motywacyjnego Kontroler Jakości

Najważniejszym zadaniem kontrolera jakości jest zapobieganie wytwarzania wadliwego towaru. Swoje zadanie może wykonywać kontrolując cały proces produkcji lub wybraną jego fazę. Oprócz tego osoba piastująca to stanowisko bierze czynny udział w tworzeniu systemu, na którym opiera się struktura organizacyjna i procedury działań na poszczególnych stanowiskach kontrolerskich. Do najistotniejszych cech, które powinien posiadać każdy kontroler jakości należy: samodzielność, systematyczność, podzielność uwagi oraz dokładność.


List motywacyjny Kontroler Jakości wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.