Wzór listu motywacyjnego dla Robotnika Budowlanego

Wzór listu motywacyjnego Robotnik Budowlany

Ogólnie rzecz ujmując obowiązki pracownika budowlanego można określić jako wszelkie roboty budowlano-remontowe. W zależności od potrzeb danego pracodawcy i posiadanych umiejętności, pracownik ten może wykonywać prace murarskie, wykończeniowe, ciesielskie, montażowe, rozbiórkowe i tynkowe. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna cechować się dużym poczuciem odpowiedzialności, samodzielnością, systematycznością i solidnością. Umiejętność podporządkowania się i współpracy z innymi osobami również jest bardzo istotna.


List motywacyjny Robotnik Budowlany wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.