Wzór CV dla Farmaceuty

Do najważniejszych zadań farmaceuty należy realizowanie recept, sporządzanie, wytwarzanie i wydawanie produktów medycznych, utrzymywanie miejsca pracy w czystości, a także prowadzenie ... Continue Reading →

Wzór CV dla Fizjoterapeuty

Do obowiązków fizjoterapeuty należy przede wszystkim wykonywanie zabiegów służących powstrzymaniu postępujących zmian w organizmie, poprawieniu sprawności ruchowej, a także ... Continue Reading →

Wzór CV dla Fryzjera

Do najważniejszego zadania fryzjera zalicza się stylizację fryzur, a co się z tym wiąże: układaniem, strzyżeniem, modelowaniem, farbowaniem, rozjaśnianiem, dekoloryzacją, ... Continue Reading →

Wzór CV dla Geodety

Geodeta to zawód zajmujący się precyzyjnym wykonywaniem pomiarów nieruchomości gruntowych, a także sporządzaniem planów i map geodezyjnych. To właśnie w zakresie jego obowiązków ... Continue Reading →

Wzór CV dla Górnika

Miejscem pracy górnika jest przede wszystkim kopalnia, a narzędzia jego pracy to głównie sprzęty i urządzenia ciężkie. Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ... Continue Reading →

Wzór CV dla Grafika Komputerowego

Praca grafika komputerowego polega na przygotowywaniu materiałów do druku, obsłudze programów graficznych, projektowaniu różnego rodzaju ulotek, broszur, wizytówek, plakatów ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Fakturzysty

Zadania fakturzysty to przede wszystkim wystawianie faktur i not korygujących, wprowadzanie dokumentów do systemu informatycznego, kontrolowanie właściwego obiegu dokumentacji ... Continue Reading →