Wzór podania o pracę dla Pedagoga

Pedagogowie są najczęściej zatrudniani w placówkach oświatowych lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Pielęgniarki

Osoba zatrudniona na stanowisku pielęgniarki musi posiadać bardzo duże poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Nieraz, od spostrzegawczości i szybkiej reakcji pielęgniarki ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Policjanta

Do podstawowych zadań funkcjonariusza policji należy pilnowanie porządku publicznego, zapobieganie szerzenia się przestępczości, poszukiwanie osób zaginionych i ściganie poszukiwanych. ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Pracownika Biurowego

Obowiązki pracownika biurowego można określić jako kompleksową obsługę biura. Praca ta polega przede wszystkim na gromadzeniu i rejestracji informacji i dokumentacji, a także ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Pracownika Budowlanego

Pracownik budowlany to osoba zatrudniona przy wszelkich pracach budowlanych. Zakres jej obowiązków zależy od zapotrzebowania pracodawcy i posiadanych umiejętności i kwalifikacji. ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Pracownika Ochrony

Za bezpieczeństwo osób biorących udział w różnego rodzaju imprezach, odpowiadają pracownicy ochrony. Do pozostałych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy: ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Pracownika Produkcji

Do obowiązków pracownika produkcji należy wykonywanie czynności zawartych w karcie pracy danego stanowiska, które mogą obejmować także pakowanie, załadunek, kontrolę jakości ... Continue Reading →