Wzór podania o pracę dla Górnika

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku górnika obejmuje: przygotowanie złoża do eksploatacji i wydobywanie węgla zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i higieny ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Grafika Komputerowego

Do najważniejszych zadań grafika komputerowego należy tworzenie grafiki i interfejsów na potrzeby aplikacji internetowej, projektowanie katalogów, broszur, wizytówek, plakatów ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Handlowca

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku handlowca należą samodzielne działania handlowe mające na celu przedstawienie oferty firmy, sprzedaż jej produktów i usług ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Hostessy

Do podstawowych zadań hostessy jest pomoc w działaniach promocyjnych na różnego rodzaju imprezach organizowanych przez zleceniodawcę. Osoby zatrudnione na tym stanowisku mogą ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Informatyka

Głównymi zadaniami informatyka są tworzenie oprogramowania poprzez wykorzystywanie specjalistycznego języka. Do jego obowiązków należy także zarządzanie danymi, szyfrowanie, ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Inspektora Nadzoru

Zadaniem inspektora nadzoru jest kontrolowanie realizacji projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi normami. Najważniejszymi obowiązkami osoby na tym stanowisku są: udział ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Inżyniera Budownictwa

Inżynierską stroną projektowania i planowania budowy zajmuje się inżynier budownictwa. Do jego podstawowych obowiązków należy przygotowanie, realizacja i rozliczenie powierzonych ... Continue Reading →