Położenie Polski w Europie

Obszar Europy wsch. pokrywa się z występowaniem platformy wschodnioeuropejskiej – platforma na cokole prekambryjskim. Europa zachodnia to Europa fałdowa-paleozoiczna. Struktury fałdowe wchodzą w obszar Europy zachodniej. Obszar Europy płn. pokrywa się z tarczą fenoskandzką, brak nakładów utworów młodszych .Obszar Europy płd. to mezozoiczna alpejska Europa silnie rozczłonkowana.
Przez Polskę przebiega granica pomiędzy wsch. europejska platformą a strefa fałdową europy zach. (linia TT). Cześć Polski pln.-wsch. i wsch. leży w obszarze platformowej Europy wsch. a zach. cześć polski leży w obszarze fałdowej europy zach. Europa jest złączona Uralem z Azją.
Z euroazjatyckiego kontynentu wyrastają potężne półwyspy i kontynent europejski. Pomiędzy kontynentalna częścią euroazjatycką a półwyspową europejską istnieje przewężenie pomiędzy Bałtykiem a morzem Czarnym.
Polska leży na pomoście cześć leży w obszarze półwyspowej europy a cześć polski leży na obszarze kontynentalnej wsch. Europy.Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Klimat charakterystyczny dla średnich szerokości geograficznych. Jestem klimat przejściowy pomiędzy umiarkowanym oceanicznym a umiarkowanym kontynentalnym. Na podobnej szer. geogr. co Warszawa leży Londyn(+3), Berlin(0), Warszawa (-3), Irkucku(-40). Skrajnie oceanicznej w Londynie i skrajnie kontynentalnej w Irkucku.

Zachodnia część Polski leży w strefie lasów liściastych i mieszanych Europy zach., Polska płn.-wsch. leży w obrębie lasów iglastych. Europy wsch., można powiedzieć ze na ten obszar wkracza tajga. Ważną granicą florystyczną jest wschodni zasięg buka –drzewo Europy zach. zasięg buka : od Pasłęki przez środkową Wisłę i Wieprz tak biegnie jego granica wsch. Po wsch. jego części granicy nie ma już buka. Na obszar Polski wkracza jeszcze roślinność czarnomorska (stepowa) w obszarze Pogórza (Polska płd.-wsch.)

[single_testimonial id=”1976″]


Jestem administratorem :)

Advertisement

One Response to “Położenie Polski w Europie”

  1. Elka

    mar 28. 2012

    Dziękuję za świetny artykuł. Pani na geografii była zachwycona!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.