Wzór listu motywacyjnego dla Inspektora Nadzoru

Wzór listu motywacyjnego Inspektor Nadzoru

Jak sama nazwa wskazuje inspektor nadzoru zajmuje się nadzorowaniem przebiegu procesu realizacji projektu budowlanego. Do jego obowiązków należy udział w negocjacjach, wykonywanie kosztorysów, rozliczanie zadań inwestycyjnych, przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót i instalacji, a także udział w naradach koordynacyjnych. Osoba zainteresowana praca na stanowisku inspektora nadzoru powinna wyróżniać się odpowiedzialnością, samodzielnością, spostrzegawczością, solidnością i uczciwością.


List motywacyjny Inspektor Nadzoru wzórJestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.