Mein Hobby

Ich interessiere mich für Bergen und Felsenklettern. Ich bin Klettrer. Ich klettre am meisten auf Jura Krakowsko-Częstochowska im Südpolen.Ich fahre oft in Beskidy klettern. Ich ... Continue Reading →

Meine Familie

Ich habe grosse Familie. Ich wohne mit meinen Eltern, zwei Brüdern und meiner Oma. Mein Vater heißt Kazimierz und er ist 50 Jahre alt. Mein Vater ist Bauer und er hat seinen Bauernhof. ... Continue Reading →

Walory przyrodnicze Polski

Za walory przyrodnicze prawnie chronione możemy uznać min. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, użytki ekologiczne. Najważniejszą ... Continue Reading →

Zagadnienia do egzaminu z ekonomii

1.Problemy mikro i makroekonomiczne. Teoria ekonomiczna – to model budowy świata, to próba odnalezienia porządku w pozornie losowych zderzeniach codziennego życia. Teorie e. mają ... Continue Reading →

Saldo migracji w rosji w 2002 roku

Saldo migracji w Rosji w 2002 roku było bardzo zróżnicowane. Najniższe saldo migracji w 2002 roku wystąpiło w Republice Kałmykia i wyniosło ono -215 oraz w Okręgu Czukockim ... Continue Reading →

Życiodajny pokarm

Jedna porcja uwolnionego nasienia to 200 do 500 milionów plemników, męskie hormony, witaminy, potas, żelazo, związki mineralne i mnóstwo innych wartościowych składników. Każdy ... Continue Reading →

Konsekwencje społeczne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Podwyższenie poziomu ochrony praw konsumentów Od stycznia 2005 r. działa w Polsce Europejskie Centrum Informacji Konsumenckiej (ECIK) funkcjonujące przy Urzędzie Ochrony Konkurencji ... Continue Reading →