Wzór podania o pracę dla Przedstawiciela Handlowego

Osoby odpowiedzialne, samodzielne, komunikatywne, kreatywne i zorganizowane doskonale odnajdują się na stanowisku przedstawiciela handlowego. Do najważniejszych obowiązków osoby ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Przedstawiciela Medycznego

Obowiązki przedstawiciela medycznego pokrywają się w pewnym stopniu z zakresem zadań przedstawiciela handlowego. Oba zawody polegają na aktywnym pozyskiwaniu nowych i obsłudze ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Psychologa

Zakres obowiązków psychologa jest uzależniony w pewnym stopniu od miejsca zatrudnienia. Uogólniając można jednak stwierdzić, że do najważniejszych jego zadań należy: prowadzenie ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Ratownika

Jednym z zadań ratownika jest jak najszybsze dotarcie do miejsca wezwania, zabezpieczenie go i ocena stanu rannych. Do najważniejszych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Recepcjonistki

W zależności od miejsca zatrudnienia, zakres obowiązków recepcjonistki może obejmować różne czynności. Ogólnie rzecz biorąc jest to osoba odpowiedzialna za bezpośredni ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Robotnika Budowlanego

Pracownik budowlany wykonuje wszelkie prace remontowo-budowlane. Do jego podstawowych obowiązków zaliczyć można: murowanie, tynkowanie, montaż, rozbiórkę, a także prace ciesielskie. ... Continue Reading →

Wzór CV dla Sekretarki

Do najważniejszych zadań sekretarki należy utrzymywanie kontaktów z wszelkimi instytucjami i partnerami firmy. Ponadto, powinna ona dbać o prawidłowy przepływ informacji i dokumentacji ... Continue Reading →