Wzór CV dla Operatora Maszyn

Jednym z podstawowych zadań operatora maszyn jest obsługa specjalistycznych urządzeń, wykorzystywanych w firmie, w której pracownik jest zatrudniony. Można do tego zaliczyć ... Continue Reading →

Wzór CV dla Operatora Maszyn CNC

Operator maszyn CNC zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą frezarek i tokarek. Oprócz tego do jego zadań można zaliczyć dbanie o czystość w miejscu pracy, kontrolowanie ... Continue Reading →

Wzór CV dla Operatora Wózka Widłowego

Podstawowym obowiązkiem osoby zatrudnionej na stanowisku operatora wózka widłowego jest, jak sama nazwa wskazuje – prawidłowa obsługa przemysłowych wózków widłowych. ... Continue Reading →

Wzór CV dla Opiekunki Dziecięcej

Opiekunka dziecięca najczęściej sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 0 do 4 lat. Do jej najważniejszych obowiązków należy pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie ... Continue Reading →

Wzór CV dla Opiekunki Starszych Osób

Zakres obowiązków osoby opiekującej się osobami starszymi zależy w dużej mierze od stanu zdrowia podopiecznych, a także miejsca zatrudnienia. Do podstawowych zadań opiekunki ... Continue Reading →

Wzór CV dla Pedagoga

Miejscem pracy pedagoga jest najczęściej placówka oświatowa lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Do podstawowych zadań pedagoga należy organizowanie pomocy, opieka pedagogiczna ... Continue Reading →

Wzór CV dla Pielęgniarki

Pielęgniarka ma za zadanie sprawować nad podległymi jej pacjentami opiekę leczniczą, rehabilitacyjną i diagnostyczną. Do najważniejszych obowiązków należy dbanie o komfort, ... Continue Reading →