Wzór listu motywacyjnego dla Pracownika Biurowego

Stanowisko pracownika biurowego zarezerwowane jest dla osób legitymujących się wykształceniem minimum średnim. Ponadto powinny być to osoby zorganizowane, systematyczne, komunikatywne ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Pracownika Budowlanego

Trudno jest jednoznacznie określić zakres obowiązków osoby zatrudnionej jako pracownik budowlany. Zależy to w szczególności od posiadanych umiejętności i zapotrzebowania pracodawcy. ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Pracownika Ochrony

Osoba zatrudniona jako pracownik ochrony co dzień narażona jest na różne niebezpieczeństwa. Do obowiązków osoby pełniącej funkcję ochroniarza należy przede wszystkim ochrona ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Pracownika Produkcji

Zakres obowiązków pracownika produkcji może, oprócz czynności zawartych w karcie pracy danego stanowiska, zawierać także takie zadania jak: pakowanie, kompletowanie zamówień, ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Pracownika Socjalnego

Podstawowym obowiązkiem pracownika socjalnego jest prowadzenie działań zmierzających do udzielenia jednorazowej lub długofalowej pomocy osobom potrzebującym. Do jego zasadniczych ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Praktykanta

Stanowisko praktykanta pomaga osobom zainteresowanym poszerzać ich wiedzę i umiejętności. Zakres obowiązków związanych z tym stanowiskiem zależy w szczególności od branży ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Policjanta

Do podstawowych zadań funkcjonariusza policji należy pilnowanie porządku publicznego, zapobieganie szerzenia się przestępczości, poszukiwanie osób zaginionych i ściganie poszukiwanych. ... Continue Reading →